Smeagols quiz

star goldstar goldstar goldstar goldstar greyFemaleMale
10 Questions - Developed by: Smeagol - Developed on: - 4.298 taken

Finish it if you can!

 • 1
  Eðer emrinde 10.000 tane Uruk-Hai, elinde Sarumanýn asasý, yanýnda da yalakanýn kralý Grima Wormtongue olsa ne yapardýn?
  En kral bi apartman dairesi alýr tadilatla Orthanc þekline sokar, içine de kurulurdum.
  Papirus cafeyi arar, akþama ilkeri seyretmeye geliceðimizi söylerdim.
  Ne yapýcam anasýn satiim bütün kýrolarýn kellesini uçururdum!
  Ulan arkadaþ bu kadar adama nasýl bakýcaz diye kara kara düþünürdüm.
  Balýkçýlara gider aleme en kralýndan hava atardým.
 • 2
  Celebrian Saralonde kimdir?
  "biz evlenicez ama paramýz yok!" isimli yarýþmanýn sunucusu.
  My preciousss, ayrýca Arwen Undomiél in annesi.
  Allah çarpsýn tanýmýyom abi.ben biþey yapmadým!
  Isogore'un ortaokul tarih öðretmeni.
  3. sýnýf bir hollywood aktristi.
 • 3
  Akþam evine dönüyorsun.karanlýk ve dar bi sokaktan geçerken karþýna 2 tane iri-yarý Orc çýktý.Naparsýn?
  "Pardon abi burdan Taxime çýkabilirmiyim acaba?"diye sorarým
  "Allaaaaaaahhhhhhh!" diye geldiim yoldan geri kaçarým.
  O esnada kesin yanýmda bir Short Sword vardýr ve dalarým.
  Görmemiþ gibi yapar ýslýk çalarak yanlarýndan geçerim.
  Yavaþça yanlarýna yaklaþýr"genþlerr..ne ayaksýnýz siz? hee?"diye sorarým
 • 4
  Orta Dünya aleminin en kolpacý elemaný kimdir?
  Kahtalý Mýçý
  Brittney Spears
  The King of The Liar's Burak son of Rifat lll.
  Samwise Gamgee
  Peregrin Took,
 • 5
  "Annon edhellen, edro hi ammen.." büyülü elf sözleri kime aittir?
  Elrond
  Gandalf The Grey.
  Legolas Greenleaf
  allah çarpsýn ben çalmadýmm abieee..vurmayýn ahhh! abieeeðð!
  Serdar Ortaç
 • 6
  The Prancing Pony inn(sýçrayan midilli haný)nerdedir?
  Sýraselviler cad.
  Bree
  Edoras
  Orasý bi kere han deðil, Safranyolunda bir kafedir.
  Minas Trith
 • 7
  "Mae Govannon" ne demektir?
  Hobbit dilinde "afiyet olsun",
  "Yok komserim, bira yok onlar Redbull..valla billa..bira yok!"
  Elf (Sindarin) dilinde "hoºgeldin",
  Adunaic (Numenoran) dilinde "elveda",
  Elazığ ºivesinde "Selamunaleykim",
 • 8
  Frodo yüzüðü sana kendi isteði ile verse ne yapardýn?
  "Abi allah çarpsýn görmedim yüzük müzük yaaa..ben kavede okey oynuyodum abiler beni aldýlar"
  Alýrdým ve hemen bi kuyumcuya satardým..sonrada "bu gece bardaaðð gönlüm hovardaaðððhhhyyþþþ".
  Alýr gibi yapar çaktýrmadan "bakalým naapcak harbiden vericekmi düdük makarnasý" diye içimden düþünürdüm
  Asla almazdým ve ona bu görevin ona verildiðini anlatmaya çalýþýrdým.
  Alýr ve Sam ile birlikte Mordor yoluna düþer Orta Dünyayý ben kurtarýdým.
 • 9
  Smeagol kimdir?
  Yaþadýðýmýz dünyada Isogore, Orta dünyada ise yüzük tarafýndan aldatýlýp deðiþmiþ bir hobbittir
  Aragorn tarafýndan evlat edinilmiþ yetim bir Rohan Çocuðudur,
  Frodonun çok yakýn bir arkadaþýdýr,
  Selami Þahin in yeni çýkardýðý kasetin ismidir aga.
  Pippin in çocuðunun ismidir,
 • 10
  Bilbo, Rivendell de Frodo'ya neler armağan etmiºtir?
  Rohan kemeri
  Mithril ve Sting
  Bir karton kaçak Marlboro
  Bir elf broºu
  250 Turkcell kontor.

Comments page 0 of 0
Click here to add a comment
There are currently 0 comments to display.