How is your Japanese so far? 2

star goldstar goldstar goldstar greystar grey FemaleMale
10 Questions - Developed by: Vanessa Lopez - Developed on: - 9.968 taken - User Rating: 2.95 of 5.0 - 21 Votes

This is the second test I've made so far so people can test their ability to speak Japanese a little more. I hope you enjoy the test.

 • 1
  Nihonjin wa, hashi o tsukaimasu.
 • 2
  Tegami ga kimashita.
 • 3
  Ame ga hutte imasu.
 • 4
  Hon ga hoshii desu.
 • 5
  Koen o hashirimashita.
 • 6
  Hon o watakushi ni kudasai.
 • 7
  Yugata made benkyo shimashita.
 • 8
  Imoto san wa, kirei desu ka.
 • 9
  Ban gohan o tabemashita.
 • 10
  Koko ni koen ga arimashita.

Comments (3)

autorenew

Rizy (66998)
570 days ago
Whoah great! 1 hour before I don't know nothing about Japanese language but now I answer 7/10 correct..
nanapon (35602)
596 days ago
You should fix number 8, there should be a question mark.
Andy (72312)
875 days ago
Please reconsider question 8.