Nihongo Verb 1

star goldstar goldstar goldstar goldstar greyFemaleMale
15 Questions - Developed by: Cian Park - Developed on: - 3.729 taken

 • 1
  Nomu
 • 2
  Yomu
 • 3
  Hanasu
 • 4
  Kaku
 • 5
  Kau
 • 6
  Wakaru
 • 7
  Kiku
 • 8
  Iku
 • 9
  Aru
 • 10
  Morau
 • 11
  Inoru
 • 12
  Asobu
 • 13
  Hataraku
 • 14
  Utau
 • 15
  Yasumi

Comments (0)

autorenew